Felállítják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot

2012. szeptember 1-jével létrejön az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, amely Központból és tankerületi hálózatból áll, melyben a megyeközponti tankerület többletfeladatokat lát el, illetékessége a megye egész területére kiterjed.
2013. január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) támogatása. A fenntartói feladatok átvételével a kormány felszámolja azokat a különbségeket, amelyek az elmúlt évtizedekben az önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségei miatt alakultak ki a köznevelési rendszerben. A nagyobb állami szerepvállalás, az új feladatmegosztás igazságosabb, kiszámíthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb biztonságot nyújt a gyerekeknek és a pedagógusoknak.
A 202/2012. (VII.27.) számú kormányrendelet szól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felállításáról.
Az alábbiakban – a rendelet szövegéből kivonatolva – olvashatók a legfontosabb tudnivalók a tervezett struktúráról:
„…1.§ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.
2.§ (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből és területi szervekből áll.
(2) Az Intézményfenntartó Központ területi szerve a tankerület és a megyeközponti tankerület.
(3) A tankerület illetékességi területe azonos a járás illetékességi területével.
(4) A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik, ezen kívül ellátja a (3) bekezdésben foglalt illetékességi területen a (6) bekezdésben foglalt feladatokat.
(5) A megyeközponti tankerület az (6) bekezdésben foglaltakon kívül a szakképzőiskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
(6) A tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

3.§ (1) A Kormány az Intézményfenntartó Központot jelöli ki
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében a konszolidációs törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja és 9. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,
b) az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján átvett közoktatási intézmények tekintetében az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 3. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátására,
c) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.

6.§ (1) Az elnök – az Nkt. és a (2) bekezdésben meghatározott egyes munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja az Intézményfenntartó Központban foglalkoztatottak feletti munkáltatói jogokat.
(2) A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter gyakorolja…”

Forrás:
A Kormány 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról; 2012. évi 102. szám; 2012. július 27.; 17408-17410. oldalak (pdf)

©Stabil System 2012.